Πολιτιστικές εκδηλώσεις Συλλόγου Λαχιωτών ” Άγιος Χαράλαμπος”
26 Ιουλίου 2012
Έγινε με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση κοπής πίτας 2013 του Συλλόγου Λαχιωτών ” Άγιος Χαράλαμπος”
7 Φεβρουαρίου 2013