Οδηγοί αρχαιολογικών μουσείων στην Ελλάδα
27 Οκτωβρίου 2012
Γενική Συνέλευση Συλλόγου απανταχού Λαχιωτών ο ” Ο Άγιος Χαράλαμπος”
21 Μαρτίου 2013