Τα σημαντικότερα έργα και οι δράσεις του Συλλόγου μας απο την εποχή της ιδρύσεώς του έως σήμερα

 

1. Τσιμεντόστρωση κεντρικού δρόμου Λαχίου: Συμμετοχή με τη συμβολή του χρηματικού ποσού 698.917 δραχμές, σταδιακά από το έτος 1969  έως το 1984, στην τσιμεντόστρωση του μεγαλύτερου μέρους του κεντρικού δρόμου του Λαχίου.

2.  Ίδρυση δανειστικής βιβλιοθήκης το 1977: Για την αγορά βιβλίων μεταλλικών ντουλαπιών, ενοικίων διαθέσαμε 136.800 δραχμές.

3. Ίδρυση μουσικού τμήματος το 1984: Για την αγορά μουσικών οργάνων και αμοιβές διδασκάλου διαθέσαμε 72.448 δραχμές.

4. Τσιμεντόστρωση τμημάτων δρόμου Λαχίου – Παλαιοκάστρου το 1980:  Για την τσιμεντόστρωση σε τρία σημεία του δρόμου Λαχίου – Παλαιοκάστρου διαθέσαμε 101.534 δραχμές.

5. Διάθεση χρημάτων για τις εκκλησίες Αγίου Χαραλάμπους και Αγίας Παρασκευής 1977 – 1979:  Διαθέσαμε για αγιογραφήσεις επισκευές και λοιπές ενισχύσεις το ποσό των 695.000 δραχμών.

6. Ενίσχυση Γηροκομείου Νεαπόλεως 1981 -1999: Για σκοπούς του ιδρύματος διαθέσαμε το ποσό των 85.000 δραχμών.

7. Ενίσχυση Δημοτικού Σχολείου Λαχίου 1969 – 1985: Για την αγορά ειδών θέρμανσης και λοιπών εξοπλισμών διαθέσαμε το ποσό των 49.257 δραχμών.

8.  Κατασκευή πάγκων – στάσεων λεωφορείου  το 1997: Για την κατασκευή των καθισμάτων στις δύο στάσεις του περιφερειακού δρόμου Λαχίου διάθεση ποσού 49.257 δραχμές.

9. Γεώτρηση Φλέβας το 1981: Για την πρώτη γεώτρηση που έγινε στη φλέβα διαθέσαμε το ποσό των 115.000 δραχμών.

10. Αγορά και τοποθέτηση παγκακίων στην πλατεία του Ιερού ναού Αγίου Χαραλάμπους το 1998: Για την αγορά τεσσάρων παγκακίων διαθέσαμε 378.900 δραχμές.

11. Συμπαράσταση σε αναξιοπαθούντες Λαχιώτες από το 1983-1997: Διαθέσαμε το ποσό των 620.240 δραχμών.

12. Εξωραϊσμός – αξιοποίηση φλέβας από το 1988- 1999: Για την τσιμεντόστρωση του δρόμου από την συμβολή του κεντρικού μέχρι την πλατεία, τη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης (Parking) με κτίσιμο πέτρας δεξιά και αριστερά του χώρου, την ενίσχυση της τοιχοποιίας στους τοίχους πάνω και αριστερά της πηγής την τσιμεντόστρωση της πάνω και κάτω πλατείας, την πλακόστρωση και την διαμόρφωση της κύριας πλατείας, τη δαπάνη για τη σύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης, την δαπάνη για την εγκατάσταση φωτισμού ( τα φωτιστικά προσέφεραν συμπατριώτες μας), διαθέσαμε το ποσό των 8.152.627 δραχμών.

13. Επισκευή κτιρίου Δημοτικού παλαιού Δημοτικού Σχολείου Λαχίου το 2012: Σε συνεργασία με τον τοπικό πολιτιστικό Σύλλογο «Κοίμησης της Θεοτόκου» για την ολική αντικατάσταση της σκεπής του κτιρίου διαθέσαμε το ποσό των 7500,00 Ευρώ.

14. Δημιουργία επίσημης ιστοσελίδας του Συλλόγου το 2013: Κατασκευάσαμε την επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου μας με την επωνυμία  www.laxilakonias.gr.

15. Δημιουργία Χορευτικής Ομάδας Συλλόγου το 2013: Με σκοπό την εκμάθηση παραδοσιακών χορών αλλά και την πλαισίωση των εκδηλώσεών μας με παραδοσιακούς χορούς, δημιουργήσαμε την χορευτική μας ομάδα, που αποτελείται από δύο τμήματα, τους αρχάριους και τους προχωρημένους. Τα μαθήματα χορού παραδίδονται δωρεάν (μία φορά την εβδομάδα) στην αίθουσα του Συλλόγου μας.

16.  Αγορά αίθουσας στον Πειραιά για την Στέγη Συλλόγου το 2014:  Για την αγορά αίθουσας στην οδό Πραξιτέλους 87 στον Πειραιά διαθέσαμε το ποσό των 18253,00 Ευρώ.

17. Επισκευή Παγκακίων πλατείας Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους το 2015:  Για  την ολική αντικατάσταση των ξύλινων εξαρτημάτων, τη βαφή, καθώς και  την συντήρηση του μεταλλικού μέρους, διαθέσαμε το ποσό των 600,00 Ευρώ.

18. Ανακαίνηση αίθουσας του Συλλογου το 2015: Γιά την ανακαίνηση της αίθουσας του Συλλόγου μας  που περιλαμβάνει, κάλυψη των τοίχων με γυψοσανίδα, νέο πάτωμα laminate πρώτης ποιότητας,  νέος περιμετρικός και κεντρικός φωτισμός, αντικατάσταση Ηλεκτρικού πίνακα, δημιουργία αποθήκης και μικρής κουζίνας, ολικό βάψιμο διαθέσαμε το ποσό των 3596,00 Ευρώ.

19. Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου στην πλατεία Φλέβας το 2017: Για την τσιμεντόστρωση τμήματος του δρόμου από την πλατεία έως το καμπαναριό της εκκλησίας διαθέσαμε το ποσό των 710,00 Ευρώ.

20. Αγορά τραπεζοκαθισμάτων  και λοιπού εξοπλισμού για χρήση του Συλλόγου σε εκδηλώσεις στο Λάχι το 2017:  Για την αγορά εξακοσίων (600) πλαστικών καθισμάτων και εκατό πλαστικών τραπεζιών καλής  ποιότητας, μιάς επαγγελματικής εστίας  (πετρογκάζ) με μαγειρικά σκεύη,  καθώς επίσης  επαγγελματικού ηχητικού εξοπλισμού διαθέσαμε το ποσό των έξι χιλιάδων εβδομήντα τριών ευρώ (6073 Ευρώ). 

21.  Ανάπλαση της πλατείας της Φλέβας το 2019:  Για την ανάπλαση της πλατείας της Φλέβας η οποία περιλαμβάνει την ενοποίηση της πλατείας, νέα δρομολόγηση του αύλακα της πηγής, δημιουργία πέτρινων καθισμάτων, τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος στο κέντρο της πλατείας, πέτρινη επένδυση του τοίχου δεξιά της εισόδου καθώς και εγκατάσταση ηλεκτρικής υποδομής (φωτισμού, διανομή ηλεκτρικής  ισχύος κ.λ.π) διαθέσαμε το ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (14669,20).    

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου