” Μορφές αλιείας στη Νοτιοανατολική Λακωνία ( Βάτικα )”

” Μορφές αλιείας στη Νοτιοανατολική Λακωνία ( Βάτικα )”

Πλοιάρια, επενδύσεις,σκαριά.

Ένα ενδιαφέρον αρχείο του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Π. ΑΛΕΞΑΚΗ  από το Βιβλίο του Εθνικού ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) με τίτλο:

”Ψαρεύοντας στις ελληνικές θάλασσες”

Από τις μαρτυρίες του παρελθόντος στη

σύγχρονη πραγματικότητα

επιμέλεια: Δημήτρης Δημητρόπουλος, Ευδοκία Ολυμπίτου

http://www.ine-notebooks.org/index.php/te/issue/view/22/showToc

 

 

 

 

Both comments and pings are currently closed.