Οκτώβριος 2022

Αποτελέσματα εκλογής προεδρείου Εξωραϊστικού Συλλόγου των απανταχού Λαχιωτών “Ο Άγιος Χαράλαμπος”.

Κατόπιν των αρχαιρεσιών της Κυριακής 19-01-2020 , και σύμφωνα με το άρθρο (13) του καταστατικού του Συλλόγου, το Δ.Σ  συνήρθε στην πρώτη συνεδρίαση την Κυριακή , και συγκροτήθηκε σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των Μελών του ως εξής: Πρόεδρος:  Βατίστας Χαράλαμπος του Παναγιώτη Αντιπρόεδρος Α’ : Σκαλκόγιαννης Ανδρέας του Κωνσταντίνου Αντιπρόεδρος Β’ : Οικονόμου Τζανέτος του [...]

Αρχεραισίες Συλλόγου των απανταχού Λαχιωτών “Ο Άγιος Χαράλαμπος”

Προς ενημέρωσή σας και κατόπιν Γενικής Συνέλευσης και αρχαιρεσιών του Εξωραϊστικού Συλλόγου των απανταχού Λαχιωτών  που διενεργήθηκαν σήμερα την 19-01-2020 έχουμε ανάλογα, και κατά αλφαβητική σειρά των ψήφων τα κάτωθι αποτελέσματα : Για το Διοικητικό Συμβούλιο 1.Βαρβαρέσσου Δήμητρα του Χαραλάμπους …………….. 58 2. Βατίστα Κανέλλη του Νικολάου …………………………….32 3. Βατίστας Παναγιώτης του Χαραλάμπους………………. 49 4. [...]