Αρχεραισίες Συλλόγου των απανταχού Λαχιωτών “Ο Άγιος Χαράλαμπος”
19 Ιανουαρίου 2020
Αρτοκλασία για την εορτή του Αγίου Χαραλάμπους – Συνεστίαση
11 Φεβρουαρίου 2020