Οκτώβριος 2022

” Μορφές αλιείας στη Νοτιοανατολική Λακωνία ( Βάτικα )”

” Μορφές αλιείας στη Νοτιοανατολική Λακωνία ( Βάτικα )” Πλοιάρια, επενδύσεις,σκαριά. Ένα ενδιαφέρον αρχείο του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Π. ΑΛΕΞΑΚΗ  από το Βιβλίο του Εθνικού ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) με τίτλο: ”Ψαρεύοντας στις ελληνικές θάλασσες” Από τις μαρτυρίες του παρελθόντος στη σύγχρονη πραγματικότητα επιμέλεια: Δημήτρης Δημητρόπουλος, Ευδοκία Ολυμπίτου http://www.ine-notebooks.org/index.php/te/issue/view/22/showToc