Πρόσκληση Εκδηλώσεων κοπής πίτας 2015 και αρτοκλασίας Συλλόγου Λαχιωτών “Ο Άγιος Χαράλαμπος”
19 Ιανουαρίου 2015
Συνεστίαση Συλλόγου Λαχιωτών “Ο Άγιος Χαράλαμπος”
7 Μαρτίου 2015