Προσφορά από Γ΄ ΔΟΥ Πατρών
6 Οκτωβρίου 2013
Έναρξη μαθημάτων χορευτικού τμήματος παραδοσιακών – Λαικών χoρών του Συλλόγου
21 Νοεμβρίου 2013