Εκδηλώσεις Αυγούστου 2013
28 Ιουλίου 2013
Προσφορά από Γ΄ ΔΟΥ Πατρών
6 Οκτωβρίου 2013