Αρτοκλασία – Κοπή πίτας – Βράβευση Επιτυχόντων μαθητών την Κυριακή 11-02-2024
30 Ιανουαρίου 2024
Ευχαριστήριο στην εταιρεία Laconic Sun για την προσφορά της ως προς το Σύλλογο.
14 Απριλίου 2024