Αρχεραισίες Συλλόγου των απανταχού Λαχιωτών “Ο Άγιος Χαράλαμπος”
3 Ιουνίου 2022
Διεξαγωγή πανηγυριού Αύγουστος 2022
3 Αυγούστου 2022