ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΛΑΧΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2018
30 Ιουλίου 2018
“Τα χριστούγεννα”
9 Δεκεμβρίου 2018