ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΛΑΧΙ ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
27 Αυγούστου 2017
Εκδηλώσεις Συλλόγου για το Μήνα Φεβρουάριο 2018
14 Ιανουαρίου 2018